Seznam zpracovatelů

Vážení členové programu PKU Maestro,
společnost IEM Allergy s.r.o. si velmi váží Vaší důvěry v naše produkty a služby a v souladu se zákonnými požadavky a v návaznosti na dokument Souhlas se zpracováním osobních údajů zveřejňuje seznam zpracovatelů osobních údajů.

IEM Allergy s.r.o. jako tzv. správce osobních údajů zpracovává v souladu se zákonem osobní údaje osob, které jí ke zpracování svých údajů udělily souhlas. Ze zákona přitom může pověřit výkonem části nebo celého zpracování jinou osobu (tzv. zpracovatele), a to na základě zvláštní smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů.

Náležitá ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou přitom garantovány.

IEM Allergy s.r.o. pověřuje zpracováním osobních údajů zejména následující zpracovatele:

 • Anabix CRM s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno
 • TIMED s.r.o.
 • Nemocniční lékárna FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 BRNO
 • Ústavní lékárna FNKV, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34
 • Lékárna VFN, Karlovo náměstí 554/32, 12000 Praha 2
 • WEDOS, Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
 • Česká pošta, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, IČ: 4714983, 909/4
 • DPD
 • Klára Opletalová
 • Michaela Šantavá
 • Přemysl Holásek
 • Jiří Munk

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy info@pkumaestro.cz.

Tento dokument je platný od 24.5.2018.